Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Frågor och svar om garantipensionen och bostadstillägget

Här får du svar på de vanligaste frågorna om den nya pensionshöjningen som börjar gälla från och med augusti 2022.

Vad innebär det senaste beslutet om höjd garantipension?

Garantipensionen höjs med 1 000 kronor per månad från och med augusti 2022. Utbetalning av den höjda pensionen ska ske så snart som det är möjligt, och retroaktivt om det inte är möjligt från augusti. Höjningen innebär att de pensionärer som behöver det som mest kommer att få 800 kronor mer i plånboken.

Förslaget innebär att den lägsta garanterade nivån för en ensamstående pensionär som bott minst 40 år i Sverige kommer att bli 9 779 kronor per månad, till skillnad från 8 779 kronor idag.

När kommer pengarna?

Höjningen gäller från och med augusti. Om utbetalning av höjd garantipension inte är tekniskt möjlig till dess kommer pengarna att betalas ut retroaktivt.

Hur många omfattas av förslaget?

Förslaget beräknas förstärka ekonomin för omkring en miljon pensionärer.

Hur mycket mer kommer pensionärerna att få?

De som behöver det som mest kommer att få 800 kronor mer i plånboken när skatten är dragen.

Är det inte mindre pengar än med Socialdemokraternas ursprungliga föreslag om garantitillägg?

Det här är ett kompromissförslag som läggs fram för att samla en riksdagsmajoritet. Det innebär en högre pensionshöjning än det förslag som högerpartierna tidigare presenterat.

Vad innebär förslaget om höjt bostadstillägg?

Förslaget innebär att konsumtionsstödet inom bostadstillägget höjs med 100 kronor på hushållsnivå. Det innebär att en ensamstående pensionär med bostadstillägg får 100 kronor i höjt bostadstillägg en samboende pensionär får 50 kronor i höjt bostadstillägg. Alla de som idag har bostadstillägg får höjt bostadstillägg.

När kommer pengarna?

Höjningen gäller från och med augusti 2022. Om utbetalning av höjt bostadstillägg inte är tekniskt möjlig till dess kommer pengarna att betalas ut retroaktivt.

Hur många omfattas av förslaget?

Drygt 300 000 pensionärer. De allra flesta av dem får också höjd garantipension.

Garantipension, sjukpension, trygghetspension – vad är skillnaden?

Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Det krävs att du bott i Sverige minst 40 år för att få full garantipension.

Inkomstpension är en del av pensionssystemet och bygger på de avgifter som betalas in när du arbetar.

Tilläggspension kallas pensionen för den som är född före 1954. Är man född 1937 eller tidigare får man hela sin pension som tilläggspension, den som är född senare får delar av den allmänna pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i det gamla pensionssystemet.

Tjänstepension är en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare, ofta i kollektivavtal och ligger utanför pensionssystemet.

Sjukpension eller förtidspension heter numera sjukersättning (aktivitetsersättning om du är yngre). Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan få sjukersättning.

Trygghetspension är en del av sjukförsäkringen och innebär att den som är över 60 år och inte längre kan arbeta enklare ska kunna få sjukersättning och därmed slippa ta ut sin pension i förtid.


Läs mer om vad vi vill göra för att fortsätta höja pensionerna här:

Uppdaterades senast: