Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Vårt parti är en folkrörelse. Vi är ungefär 80.000 medlemmar som bär Socialdemokratins politiska kraft i vardagen - på möten, i debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla såväl verksamheten som politiken och stärka vår kraft som rörelse.

Sedan ett antal år tillbaka har vi tillsammans med ABF utvecklat studieverksamheten väsentligt - medlemsutbildningar och ledarskapsutbildningar bedrivs nu i hela landet.

Som ny medlem är målsättningen att du ska erbjudas en första medlemsutbildning inom 6 månader och som ny förtroendevald kan vi erbjuda ledarskapsutbildningar i flera steg.

Vi har även studiecirkel- och handledarmaterial för utveckling av både politik och organisation. Styrkan i en studiecirkel ligger i gruppens samlade erfarenhet och att växa tillsammans.

Här hittar du våra utbildningar för medlemmar och förtroendevalda samt studiecirkelmaterial.

Magdalenaskola