Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Alkohol

Värna den svenska alkoholpolitiken

Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin
  • slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol
  • inte ha så kallad gårdsförsäljning eftersom det inte är förenligt med EU:s regler om att ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker
  • ha skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol för att värna Systembolagets ensamrätt
  • ha skärpta insatser mot smuggling av alkohol.

Värna den svenska alkoholpolitiken

Idag finns det ca 500 000 personer i Sverige med missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, cirka 330 000, har alkoholproblem. Studier om konsumtionsmönster visar att personer med redan hög konsumtion av alkohol eller narkotika ytterligare ökar sin konsumtion.

Alltför många barn har föräldrar som missbrukar alkohol. Folkhälsomyndigheten räknar med att så många som 385 000 barn lever i familjer där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol.

En hög alkoholkonsumtion ökar även risken för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Den medicinska forskningen hittar allt fler samband mellan alkohol och många allvarliga sjukdomar, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och depressioner.

Viktiga verktyg i den svenska alkoholpolitiken är att på olika sätt begränsa tillgången till alkohol, bland annat genom införselregler, åldersgränser, försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik. Parallellt med detta behöver vi även förbättra missbrukarvården, anhörigstödet och psykiatrin.

Det här har vi gjort

  • beslutat om en ny ANDTS-strategi (där förkortningen står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar)
  • tagit fram ett förslag för hur alkoholreklamen i sociala medier, riktat mot unga, ska minska
  • bedrivit en aktiv alkoholpolitk som har medverkat till att alkoholkonsumtionen under de senaste åren har minskat i Sverige, inte minst bland unga.

Uppdaterades senast: