Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Industri

Vi är övertygade om att svensk industri är en del av lösningen på klimathotet – inte problemet. Därför har regeringen gjort stora investeringar för att ställa om industrin. Vår gröna industriella revolution har skapat tusentals nya jobb i hela landet.

Nyindustrialiseringen ska driva på den gröna omställningen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • öka tempot i industrins omställning: industrikliv, snabbare och enklare tillståndsprocesser med mera
 • satsa minst 100 miljarder i gröna kreditgarantier
 • införa ett driftsstöd för bio-CCS, investeringarna för att fånga in, avskilja och lagra klimatutsläpp ska öka
 • att industrin fortsättningsvis ska vara viktig för svensk tillväxt och jobbskapande
 • att fler personer i Sverige ska vara sysselsatta inom industrin.

Stärkt konkurrenskraft och mer investeringar

Den svenska industrin spelar en nyckelroll i vårt samhällsbygge och kommer att göra det också för att vi ska klara klimatomställningen. Socialdemokraterna har i regeringsställningen drivit på för stora investeringar för att ställa om industrin. Som ett direkt resultat tillverkas det nu fossilfritt stål i Sverige, vi bygger elbilar och nedlagda industrier blir till batterifabriker. Vår gröna industriell revolutionen skapar tusentals nya jobb i hela landet.

För att Sverige ska hävda sin industriella utveckling i en allt hårdare global konkurrens har den socialdemokratisk ledda regeringen tagit fram en nyindustrialiseringsstrategi med över 80 konkreta punkter för en starkare industri. Det handlar exempelvis om att svenska industriföretag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen, att skapa en mer hållbar produktion, att lyfta kompetensförsörjningen för att möta industrins behov samt att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen i Sverige.

Sverige ska driva på den gröna och digitala omställningen. Det är genom omställningen som vi kan stärka vår konkurrenskraft och skapa jobb med bra villkor i Sverige. För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterade den socialdemokratiska regeringen våren 2022 strategin Framtidens industri.

Framtidens industri pekar ut riktningen för en konkurrenskraftig svensk industri. Regeringen ska driva på en allt snabbare omställning och samtidigt möjliggöra för fler investeringar som bidrar till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen. Sverige ska fortsätta vara en ledande industrination där industrin är en avgörande del i den gröna och digitala omställningen.

Det här har vi gjort

 • beslutat om en nyindustrialiseringsstrategi, som bidragit till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva
 • infört Industriklivet som inneburit stora och viktiga satsningar och stöd till utveckling av innovativa och teknikskiftande lösningar. Industriklivet fokuserar på långsiktiga och riskfyllda projekt vilket innebär att företagen behöver kunna säkra flerårig finansiering
 • infört gröna kreditgarantier som varit avgörande för stora industriinvesteringar i hela landet. Hybrit, LKAB, SSAB, H2GS, Volvo Cars, Northvolt har alla erhållit någon form av statligt stöd som en del i sina investeringar.
 • tydliga satsningar för att stödja omställningen av processindustri och teknikutveckling.

Uppdaterades senast: