Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Partiledare och partisekreterare

Här hittar du en lista på Socialdemokratiska partiordföranden och partisekreterare genom tiderna.

Socialdemokratiska partiordföranden

Partiledaren, eller partiordföranden, väljs av den socialdemokratiska kongressen. Denne är partistyrelsens ordförande samt ordförande för verkställande utskottet. När Socialdemokraterna är i regeringsställning är det partiordföranden som blir statsminister.

Magdalena Andersson 2021-
Stefan Löfven 2012-2021
Håkan Juholt 2011-2012
Mona Sahlin 2007-2011
Göran Persson 1996-2007
Ingvar Carlsson 1986-1996
Olof Palme 1969-1986
Tage Erlander 1946-1969
Per-Albin Hansson 1925-1946
Hjalmar Branting 1907-1925
Claes Emil Tholin 1896-1907

SOCIALDEMOKRATISKA STATSMINISTRAR

Hjalmar Branting 1920, 1921-1923, 1924-1925
Rickard Sandler 1925-1926
Per Albin Hansson 1932-1936, 1936-1946
Östen Undén cirka en vecka i oktober 1946 som tillförordnad
Tage Erlander 1946-1969
Olof Palme 1969-1976, 1982-1986
Ingvar Carlsson 1986-1991, 1994-1996
Göran Persson 1996-2006
Stefan Löfven 2014-2021
Magdalena Andersson 2021-2022

Socialdemokratiska partisekreterare

Partisekreteraren är ytterst ansvarig för all verksamhet på partiexpeditionen. Från 1896 och fram till idag har Socialdemokraterna haft 19 partisekreterare.

Karl-Magnus Ziesnitz 1896-1901
Carl Gustaf Theodor Wickman 1901-1911 
Fredrik Ström 1911-1916 
Gustav Möller 1916-1940 
Rickard Lindström (t.f) 1924-1926 
Rickard Lindström (t.f) 1930-1933 
Anders Nilsson (t.f) 1933-1940 
Torsten Nilsson 1940-1945 
Sven Andersson 1945-1948 
Sven Aspling 1948-1962 
Sten Andersson 1962-1982 
Bo Toresson 1982-1992 
Mona Sahlin 1992-1994 
Leif Linde 1994-1996 
Ingela Thalén 1996-1999 
Lars Stjernkvist 1999-2004 
Marita Ulvskog 2004-2009 
Ibrahim Baylan 2009-2011 
Carin Jämtin 2011-2016 
Lena Rådström Baastad 2016-2021 
Tobias Baudin 2021-

Uppdaterades senast: