Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Sjukförsäkringen

Trygghet när du blir sjuk

Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

Socialdemokraterna vill

 • ändra karensavdraget och öka rättvisan för alla som inte kan jobba hemifrån
 • att samma arbetsmarknadsbegrepp ska användas vid prövning av rätt till sjuk-och aktivitetsersättningen som vid prövning av rätten till sjukpenning.

En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring

Välfärd skapar trygghet. Därför är vår generella välfärd grunden för ett starkt samhälle. Det bygger på en gemensam grundtanke om att alla ger efter förmåga och får efter behov. Vi betalar när vi är friska och får tillbaka när vi är sjuka. Syftet med våra gemensamma socialförsäkringssystem är att ge trygghet när livet förändras.

Karensavdragets utformning, som det ser ut idag, skapar en ekonomisk orättvisa som slår hårt mot dem som måste vara på jobbet. Socialdemokraterna vill därför under nästa mandatperiod genomföra en miljardreform för att förändra karensavdraget och öka rättvisan för alla som inte kan jobba hemifrån. Om karensavdraget ska bli mer rättvist är det också viktigt att de förändringar som genomförs inte bidrar till fusk eller överutnyttjande.

Den som drabbas av sjukdom och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen. Människor måste ges tillräckligt med tid till rehabilitering för att kunna komma tillbaka till sitt eget arbete. Den som inte längre kan jobba kvar i sitt yrke, eller hos sin arbetsgivare, måste vara beredd att ställa om till ett annat jobb, men först ska möjligheterna att komma tillbaka i eget arbete prövats ordentligt.

Den 15 mars 2021 trädde en viktig lagändring i kraft som innebär att fler kommer kunna få sjukpenning efter dag 180. Regeländringen träffar de som är sjukskrivna och befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan. Det är viktigt för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin och för att vi ska få en tryggare sjukförsäkring.

Trygghetspension

Det måste också finnas en lösning för att den som slitit ut sig och inte orkar hela vägen till pension ska få ekonomisk trygghet. Särskilt när pensionsåldern ska höjas under de kommande åren.

För att få livet att gå ihop tvingas den som är utsliten att ta ut sin ålderspension tidigare än tänkt vilket leder till att pensionen sänks livet ut. Vi vill därför införa en trygghetspension. Den ska ge ekonomisk trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar jobba hela vägen fram till pension.

Det här har vi gjort

 • sänkt skatten för personer med sjukersättning
 • höjt bostadstillägget för de som har sjuk- och aktivitetsersättning
 • enklare att få sjukpenning för behovsanställda
 • höjt taket i sjukpenningen från 8 till 10 prisbasbelopp
 • större flexibilitet för deltidssjukskrivna
 • förlängd sjukskrivning vid exempelvis pågående rehabilitering
 • att prövningen av arbetsförmågan efter dag 180 i en sjukskrivning ska göras mot ett arbete i en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Uppdaterades senast: