Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Heltid och deltid

Heltid som norm på arbetsmarknaden

Rätten till ett tryggt arbete som det går försörja sig på är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela den svenska arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

Socialdemokraterna vill

 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
 • att skillnaden mellan hur mycket kvinnor och män förvärvsarbetar ska minska
 • att ansvaret för familj och barn ska delas mer lika
 • individualisera föräldraförsäkringen.

Heltid som norm på arbetsmarknaden

Alla som kan jobba ska jobba. Och i vårt starka samhälle ska alla som arbetar ha en lön som de kan leva på. Trygga jobb på heltid skapar starka människor och ett tryggare Sverige.

Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv. Sysselsättningen bland kvinnor är lägre än sysselsättningen bland män. För att alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid måste utbudet av heltidsanställningar öka. Därför ska heltid vara norm på hela arbetsmarknaden.

Det här har vi gjort

 • avskaffat allmän visstid till förmån för särskild visstid - där övergången till tillsvidare anställning sker mycket snabbare
 • reglerat den så kallade "hyvlingen"
 • drivit på för att kommuner och landsting ska erbjuda rätt till heltid genom ett nationellt kollektivavtal
 • övervägt lagstiftning om inte andra branscher följer efter
 • gjort det svårare att stapla visstidsanställingar på varandra
 • satsat på att förbättra arbetsmiljön och fler trygga jobb.

Uppdaterades senast: