Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kontakt

Frågor om vår organisation, ditt medlemskap eller vår politik regionalt och lokalt?

Frågor om vår politik nationellt?

Ställ din fråga i vårt kontaktformulär Länk till annan webbplats. eller ring vår medborgartelefon på telefonnummer 08-700 26 80.

Förfrågningar till Magdalena Andersson

Här finns e-post för förfrågningar till partiordförande

Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt partikansli.

Vårt partikansli finner du på Sveavägen 68 och Mynttorget 2 i Stockholm.

Partisekreterare
Tobias Baudin
08-700 26 00
Presskontakt 

Biträdande partisekreterare
Nils Vikmång
08-700 26 00
Presskontakt

Kanslichef
Lisa Hedin
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör
Joakim Jonsson
08-700 26 00
Presskontakt

Valledare i Europaparlamentsvalet
Gösta Brunnander
08-700 26 00

Partiledningens sekretariat

Avdelningschef
David Strömberg
08-786 42 79

Inrikespolitisk sekreterare
David Hakula
08-786 42 73

Inrikespolitisk sekreterare
Klas-Herman Lundgren
08-786 44 74

Inrikespolitisk sekreterare
Christine Östlund
08-786 45 32

Internationell sekreterare
Paula Carvalho Olovsson
08-786 44 84

Facklig-politisk sekreterare
Markus Pettersson
08-786 55 78

Facklig-politisk ombudsman
Eva Vikmång
08-786 57 41

Assistent internationell verksamhet
Anita Bergqvist
08-786 48 15

Beslutsstöd VU/PS
Johan Öhrn
08-786 59 98

Assistent partiordförande
Sanna Jansson
08-786 43 03

Politsik sekreterare till partisekreterare
Dan Lundqvist Dahlin
08-786 45 93

Assistent partisekreterare och kanslichef
Maria Calding
08-786 53 85

 

Riksdagsgruppens sekretariat

Avdelningschef Riksdagsgruppens sekretariat

Bitr gruppsekreterare AU/GS/GSM och riksdagsgruppens ledning

Andrine Winther
08-786 60 28

Assistent till riksdagsgruppen
Evalena Lindqvist
08-786 58 15

Assistent till riksdagsgruppen
Lena Niesink
08-786 43 13

Assistent gruppledare
Theodora Jönsson
08-786 43 02

Assistent individuellt ledamotsstöd
Malik Siyan
08-786 54 28

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Joakim Edhborg
08-786 41 15

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Petra Dahlberg
08-786 59 34

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Nasra Ali
08-786 62 01

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Malin Axelsson
08-786 48 16

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Esma Yagci
08-786 60 24

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Daniel Lindblom
08-786 58 49

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef/HR-chef
Ulla Johansson
08-786 40 74

HR-generalist
Heli Flinckman
08-786 51 73

HR-generalist
Gisela Svedin Lindén
08-786 62 47 

Ansvarig för digitalisering och intranät
Anna Söby
08-786 59 88

IT-strateg
Mattias Gökinan
08-786 55 64

Redovisningsekonom
Ann Charlotte Pettersson
073-550 72 43

Controller
Susanna Persson

CRM/ekonomihandläggare
Elias Saavedra
08-786 53 69

CRM-handläggare
Peter Åhlberg
08-786 53 88

CRM-handläggare
Felix Vincent
08-786 55 05

Organisationsavdelningen

Avdelningschef
Joakim Johansson
08-786 56 17

Avdelningsassistent
Katri Nordgren
08-786 56 30

Kyrkopolitisk ombudsman
Hans Josefsson
08-786 63 54

Kommunsekreterare
Anders Wallin
08-786 48 59

Ansvarig Organisationsutveckling
Vidar Aronsson
08-786 53 98

Organisationsombudsman med distriktansvar
Thomas Fridh
08-786 57 31

Organisationsombudsman med distriktansvar
Jill Melinder
08-786 53 34

Organisationsombudsman med distriktansvar
Benedict Hugosson
070-380 22 88

Organisationsombudsman med distriktansvar
Lars G Linder
08-786 64 93

Organisationsombudsman med distriktansvar
Camilla Frick
08-786 61 91

Ombudsman samtalskampanj och värvning
Donna Delia
08-786 53 82

Ombudsman med distriksansvar
Hilda Pöldma
08-786 45 86

Ombudsman med distriksansvar
Henrik Svensson
08-786 46 50


Ombudsman internkommunikation och verksamhetsdigitalisering
Anna Westberg (föräldrarledig)

Internkommunikatör
Stefan Jovanovic
08-786 45 15

Ombudsman turné och event
Anna Nikula
08-786 62 45

Ombudsman turné
Ashkan Panahirad
08-786 42 52

Ombudsman studier och medlemsvård
Anna-Maria Engqvist
08-786 59 57

Kommunikationsavdelningen

Avdelningschef / Kommunikationschef
Emelie Schröder
076-549 69 08

Presschef
Odd Guteland
08-786 43 38

Pressekreterare
Mirjam Kontio
073-562 77 43

Pressekreterare
Ayan Jamil
08-786 60 23

Pressekreterare
Matilda Grebestam
08-786 66 99

Pressekreterare
Elin Aarflot
08-786 42 97

Pressekreterare
Ebba Kock
073-555 36 75

Pressekreterare
Angelica Vallgren
08-786 45 89

Digital chef
Ebba Grape
08-786 62 95

Digital strateg
Nina Adler
08-786 61 48

Digital redaktör
Sofia Fanberg
08-786 61 14

Digital redaktör
Mathias Hansson
08-786 43 46

Digital producent
Martin Arvebro
08-786 63 23

Digital producent
Felix Berglund
08-786 43 71

Omvärldsanalytiker
Olle Sundgren
08-786 62 82

Omvärldsanalytiker
Wilhelm Svärd
08-786 45 83

Opinionsstrateg
Emma Cederstrand
08-786 45 02

Kommunikatör medborgarkontakt
Henry Pettersson
08-786 48 20

Medborgarkontakter
Vill du ställa frågor till oss gör du det via vårt frågeformulär Länk till annan webbplats..

Politiska avdelningen

Avdelningschef
Elin Almqvist
072-145 82 27

Budgetchef
Veronica Nelson
08-786 52 54

Assistent till ekonomisk politisk talesperson
Elisabeth Ellidotter Gyllenhammar
08-786 55 99

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-786 65 64

Politisk sekreterare Försvarsutskottet
Maria Lönn
08-786 58 69

Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Emma Karlsson
08-786 60 32

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Pia Magnusson
08-786 48 48

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet
Daniel Kreivi
08-786 62 55

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Richard Rosander
08-786 61 19

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Peter Lindh
08-786 62 94

Politisk sekreterare Miljö och Jordbruksutskottet
Göran Gutierrez Aranda
08-786 60 25

Politisk sekreterare Finansutskottet
Lovisa Rambjer
08-786 64 43

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Bab Rydbeck
08-786 43 73

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Mikael Magnusson
08-786 52 10

Politisk sekreterare Nordiska rådet, EU-nämnden
Malin Holmberg
072-454 61 93

Politisk sekreterare Socialutskottet
Oskar Taxén
08-786 42 08

Politisk sekreterare Skatteutskottet
David Lindvall
08-786 44 47

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Maria Bergendahl Gerholm
08-786 42 13

Lediga jobb

Frågor om vår politik nationellt?

Ställ din fråga i vårt kontaktformulär

Uppdaterades senast: