Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Infrastruktur

Sverige ska ha en infrastruktur som går att lita på

I vårt starka samhälle ska vi gemensamt investera i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas pålitliga och hållbara transportlösningar både för dig som privatperson eller som företagare.

Socialdemokraterna vill

 • se omfattande investeringar i såväl ny som befintlig järnväg – öka investeringstakten för mer och bättre järnväg
 • förbättra järnvägsunderhåll och vägunderhåll
 • bygga nya stambanor i södra och norra Sverige
 • ha säker trafik och schyssta villkor inom transportbranschen
 • öka satsningen på publika laddstolpar
 • se mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare
 • att ungdomar ska få gratis kollektivtrafik under somrarna

En fungerande infrastruktur är en viktig del i ett starkt samhälle

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. En förutsättning för det är väl fungerande person- och godstransporter, vare sig det gäller vägar, järnvägar, sjöfart, flyg- eller kollektivtrafik. Vi vill se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort.

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande land när det gäller tillgången till snabbt bredband. Ett snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva och bo i hela landet. Sverige ska också vara ledande när det gäller innovationer och digital infrastruktur.

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och för att vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan så måste vi ha en infrastruktur som fungerar och går att lita på. I infrastrukturpropositionen som den socialdemokratiskt ledda regeringen lade fram i april 2021, uppgick den ekonomiska ramen till ungefär 900 miljarder kronor fram till år 2033. Det var en ökning med 176 miljarder jämfört med den förra planen. Investeringarna ska fördelas över hela landet, från norr till syd i städer och på landsbygd.

För oss är det självklart att hela Sverige ska leva. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskilt stor betydelse, därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden.

Transportsystemet behöver bli mer hållbart. Laddinfrastrukturen för elbilar blir allt viktigare för varje dag som går och vi vill fortsätta satsningarna på en snabb utbyggnad av laddstolpar i hela landet. Den räckviddsångest som elbilsförare känner ibland vill vi bygga bort genom fler möjligheter till batteriladdning runt om i landet.

Ingen ska dö i trafiken. Därför införde S-regeringen bland annat ett förbud mot att hålla i mobiltelefonen när man kör bil och har beslutat om alkobommar i de svenska färjehamnarna, och växlade upp trafiksäkerhetsarbetet.

Transportsektorn ska kännetecknas av ordning och reda. S-regeringen skärpte lagstiftningen för att stoppa de åkerier som systematiskt använder sig av dumpade löner och kör med bristande trafiksäkerhet. Vi införde sanktionsavgifter, höjde böterna för brott mot kör- och vilotider och gav polisen möjlighet att låsa fast de lastbilar som bryter mot de lagar och regler som vi har i Sverige.

Socialdemokraterna vill att ungdomar ska få gratis kollektivtrafik under somrarna som kommuner ska kunna söka, för att ge barn och unga lika möjlighet att kunna transportera sig.

Det här har vi gjort

 • investerat cirka 900 miljarder kronor i infrastrukturen fram till år 2033 - 176 miljarder mer än i den förergående nationella planen
 • satsat på underhåll av vägar och järnvägar samt bättre kollektivtrafik på landsbygden
 • storsatsat på järnvägen, återinfört nattågsavgångar, påbörjat satsningen på nattåg till Europa och förbättrat järnvägsunderhållet.
 • förbjudit handhållen mobil under bilkörning
 • skapat bättre förutsättningar för yrkestrafiken genom att mångdubbla antalet laddpunkter för elbilar och byggt ut laddinfrastrukturen för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.

Uppdaterades senast: