Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Polisen

Polisen ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Poliserna i Sverige ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag, ha god förmåga att utreda brott och finnas där den behövs som bäst.

Socialdemokraterna vill

  • att polisen ska ha 50 000 anställda 2032, varav över 34 000 ska vara poliser. Sverige behöver fler poliser över hela landet.
  • att polisens arbetsmiljö ska förbättras
  • öka resurserna till polisen och säkerhetspolisen.

Socialdemokraterna vill ha 50 000 polisanställda till 2032

Vi ska vända på varje sten för att bekämpa kriminaliteten. Vi vill ha en effektiv och lokalt förankrad polis som ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Vi kan inte acceptera att människor känner otrygghet i sitt bostadsområde på grund av kriminella gäng, att utredningar läggs ner av resursbrist eller att den som bor i glesbygd är osäker på om polisen kommer när det behövs.

Tack vare den utbyggnad av polisutbildningen som Socialdemokraterna gjorde i regeringsställning tillkommer flera tusen nya poliser de kommande åren.

Polisen måste också få rimliga arbetsvillkor. Polismyndigheten har fått i uppdrag att förbättra arbetsmiljön. Självklart ska detta arbete ske i samarbete med facket.

För att förbättra polisens möjligheter att göra sitt jobb behövs mer resurser. Därför ökade vi i regeringsställning polisens budget rejält, samtidigt som man fick bättre verktyg.

Det här har vi gjort

  • Sverige har fler polisanställda än någonsin.
  • polisen har fått bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning, vi har höjt ett 80-tal straff, bland annat för narkotikabrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott
  • sett till att polisen och annan blåljuspersonal har fått ett bättre straffrättsligt skydd
  • gett Polismyndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetsmiljö.

Uppdaterades senast: