Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kollektivavtal

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Den svenska modellen bygger på ett samarbete mellan fack och arbetsgivare där de förhandlar och sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • säkerställa goda arbetsvillkor och öka tryggheten på jobbet för alla som arbetar i Sverige. Då är det avgörande att det finns kollektivavtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden
  • att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva svenska kollektivavtal, ytterst med stöd av eventuella stridsåtgärder, dock med de begränsningar som följer av EU-rätten.

Starka kollektivavtal – för ett tryggare Sverige

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande, lagstadgade regler för vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden. I övrigt är det kollektivavtalen som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fackföreningarna och arbetsgivarna som förhandlar fram de olika kollektivavtalen. Att se till att kollektivavtalen även respekteras vilar på avtalsparterna själva.

Socialdemokraterna värnar den framgångsrika, svenska modellen. Vi vill att arbetsmarknadens parter, såväl arbetsgivarorganisationer som fackförbund, ska ha många medlemmar, vara starka och träffa heltäckande, branschanpassade kollektivavtal. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden.

Det här har vi gjort

  • stoppat krav på försämrade anställningsvillkor när det gäller både lön och trygghet för ungdomar och nyanlända
  • stoppat och motverkat lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare
  • tillsammans med arbetsmarknadens parter har vi funnit långsiktiga lösningar som gör att nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden fortare
  • rivit upp lex Laval
  • drivit frågan om kollektivavtal som krav vid upphandling.

Uppdaterades senast: