Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Globalt nätverk för frihet, rättvisa och solidaritet.

Progressive Alliance (PA) är ett globalt nätverk som arbetar med vår tids gränsöverskridande utmaningar för fred, mänskliga rättigheter, demokrati och social rättvisa, fackliga rättigheter, jämställdhet och för en hållbar jämlik utveckling. Nätverket består av progressiva partier och rörelser från hela världen.

För den globala socialdemokratin står människan i centrum, och dess strävan efter frihet och fred, och sökandet efter rättvisa och viljan att agera i solidaritet. Dessa värderingar och denna tradition av solidaritetsarbete är själva kärnan i den globala arbetarrörelsen och vad som gör vårt progressiva nätverk starkt, framgångsrikt och tidlöst.

Progressive Alliance arbetar för att stärka mänskliga rättigheter och för en demokratisk utveckling genom att aktivt stötta rörelser och personer som ofta med stor personlig risk verkar för samhällsförändring. PA försöker bidra till att lösa konflikter och bidra till försoning genom att stötta demokratins framväxt genom parlament och politiska partiers förmåga att utveckla samhällen. PA tar fram politiska förslag på hur vår tids globala utmaningar kan lösas, hur den globala ekonomin kan bli mer jämlik, hur den social rättvisan kan öka, att fackliga rättigheter respekteras och att klimatutmaningen blir en möjlighet för alla.

Progressive Alliances globala nätverket består av mer än 140 socialdemokratiska och progressiva partier och organisationer. De regionala nätverksorganisationerna utgör kärnan och skapar en möjlighet för partier och organisationer i regionen att mötas för att dela erfarenhetsutbyte. PalmeAcademy arbetar nära PA:s regionala nätverk och stöttar dem aktivt. IUSY (International Union of Socialist Youth) är i praktiken PA:s ungdomsorganisation och PA har ett nära samarbete med fackliga och civilsamhälles organisationer på global nivå.

PA bildades 2013 i Leipzig av de svenska Socialdemokraterna tillsammans med bland andra de tyska Socialdemokraterna och flera andra närstående partier. Progressive Alliance är ett nätverk men fungerar i praktiken idag som Socialdemokraternas International. I PA:s ledarskap ingår partiordförande Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde tillsammans med partiledare från hela världen.

Socialdemokraterna i Sverige stod 2013 värdar för ett av PA:s första globala seminarium som också var startskottet på partiordförande Stefan Löfvens lansering av Global Deal. 2019 stod Socialdemokraterna, tillsammans med LO och Palmecentret, värdar för PA:s konvent på Folkets Hus i Stockholm som samlade över 300 svenska deltagare och 200 internationella deltagare varav ett trettiotal partiledare och en handfull statsministrar.

Ta reda på mer www.progressive-alliance.info Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.