Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Hemlöshet

En bostadspolitik för alla

Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

Socialdemokraterna vill

  • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin.bland annat genom samordnad vård- och behandling för personer med samsjuklighet. Ambitionen måste vara att ingen ska vara hemlös
  • bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Socialdemokraterna har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna – för att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och välfärden
  • bygga fler studentbostäder och små hyreslägenheter. Hålla uppe den höga byggtakten av bostäder och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter.

I vårt starka samhälle har alla ett tryggt boende

Hemlöshet kan ha ekonomiska och/eller sociala orsaker. Det är dock ytterst en fråga om tillgång på bostad och vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett grundläggande redskap för att utjämna klyftorna i samhället.

Den socialdemokratiska regeringen har satsat 40 miljoner kronor per år på en ny hemlöshetsstrategi för 2022–2026, som bland annat omfattar förebyggande arbete och åtgärder mot akut hemlöshet. Många av dem som står hemlösa lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Men det blir också allt vanligare att personer utan behov av annat socialt stöd står utan bostad.

De kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden. Ibland handlar det om att de inte uppfyller de allt hårdare kraven för att få ett hyreskontrakt eller så kan de inte ta ett lån på banken. Kommunernas allmännyttiga bostadsföretag har därför en viktig roll i arbetet med att motverka hemlöshet.

En väl utbyggd generell välfärd med arbete, bra och billiga bostäder, boendestöd, rehabilitering och bra vård är viktig för att förebygga hemlöshet. Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas.

Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Därför motsätter vi oss marknadshyror och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Det här har vi gjort

  • Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare
  • Kronofogdemyndigheten har fått regeringens uppdrag att verka för att socialtjänsten och hyresvärdar ska samverka för att förebygga avhysningar, särskilt med inriktning på att förebygga avhysningar som berör barn
  • infört ett särskilt stöd för att bygga bostäder åt äldre
  • infört investeringsstöd för att bygga nya små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. Ett stöd som resulterat i över 52 000 nya bostäder, men investeringsstödet avskaffades 2022 av de högerkonservativa partierna i riksdagen
  • förbättrat bostadsbidraget.

Uppdaterades senast: