Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Umeå Arbetarekommun

Kontakta oss

Kaserngatan 2
90347 Umeå


Kaserngatan 5
90347 Umeå

expen@umesosse.se

090-156595


Facebook

http://www.umesosse.se

Expedition

Assistent

Ewa Ögren

expen@umesosse.se

Verksamhetsassistent

Mikael Kassman

expen@umesosse.se

+46702980888

Styrelse

Ordförande

Andreas Lundgren