Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Integration

Ett Sverige där alla jobbar och bidrar

Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

Socialdemokraterna vill

 • att alla som kan jobba ska jobba. Det gäller alla, oavsett var du kommer ifrån eller kön
 • korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
 • att inte några områden ska vara särskilt utsatta
 • öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd till nyanlända barn och ungdomar
 • att alla kommuner ska bidra i mottagandet och arbeta för en snabb etablering
 • att dagens modell med eget boende (EBO-lagen) ska avvecklas och ersättas med ett bättre system som motverkar segregation.

Integration innebär ett starkare samhälle

Sverige ska vara ett välkomnande land där vi tydligt står upp för våra värderingar om exempelvis jämställdhet och demokrati. Ett land där alla jobbar och bidrar. Och där alla får plats i samhällsgemenskapen.

Vi har sett till att integrationen förbättrats och att det nu går allt snabbare för invandrare att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är fortsatt stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har Socialdemokraterna nu genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt starka samhälle tar alla kommuner i Sverige ansvar för integrationen av nyanlända. I ett tryggt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd.

Det här har vi gjort

 • inrättat ett snabbspår för nyanlända, tillsammans med arbetsmarknadens parter, så att de med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik och arbete
 • skapat etableringsjobb för att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete
 • infört en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
 • infört en utbildingsplikt för nyanlända. Den som tackar nej till en utbildning som behövs för bli att anställningsbar kan få sin ersättning indragen
 • infört moderna beredskapsjobb inom statliga myndigheter
 • sett över samhällsorienteringen för mer fokus på rådande normer och värderingar i Sverige
 • tillfört resurser för att rusta upp miljonprogrammen
 • riktade insatser för att få fler nyanlända kvinnor i arbete.

Uppdaterades senast: