Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

HBTQ+frågor

Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin

Varje människa är unik och människovärdet för alla är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Och ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem vederbörande är.

Socialdemokraterna vill

  • att personal i skolan ska ha kunskap och förutsättningar att ge bättre hjälp och stöd åt unga hbtq+personer
  • att hbtq+kunskap och normkritik ska finnas med särskilt i vårdutbildningarna, på barn- och fritidsprogrammet i gymnasiet och i högskoleutbildningar där de här frågorna är relevanta för det framtida yrket
  • genomföra utbildningsinsatser för personal inom människovårdande yrken samt för personal i skolan och inom socialtjänsten för bättre stöd, hjälp och bemötande
  • att hbtq+personers hälsa följs upp och blir belysta när folkhälsoundersökningar görs
  • att föräldraförsäkringen moderniseras och anpassas till olika familjekonstellationer
  • att det finns mötesplatser i våra kommuner för hbtq+personer
  • underlätta en juridisk ändring av kön i folkbokföringen.

Frihet och lika rättigheter för alla

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ+personer. I vårt starka samhälle accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheterna för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår mycket arbete.

Här kan du läsa vårt HBTQ+program (PDF) Pdf, 192.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterades senast: