Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och vill stödja kommersiell journalistik i hela landet.

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media för en publicistisk mångfald och god journalistik i hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service, bland annat genom grundlagsskydd
  • att public service ska ha ett fortsatt brett utbud och spegla hela landet
  • att public service ska fortsätta att utveckla nya verksamheter för att nå medborgare som inte tar del av public services utbud idag
  • införa en evenemangslista med förutbestämda OS, VM- och EM-tävlingar samt vissa kulturprogram som måste sändas i fria kanaler.

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift genom att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Sveriges Radio och Sveriges Television ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Vi bevakar utfallet av det nya mediestödet som trädde i kraft vid årsskiftet och är beredda att föreslå de justeringar som krävs för att säkra en mediamångfald och journalistik i hela landet.

Det här har vi gjort

  • moderniserat radio- och TV-avgiften för att säkra långsiktig finansiering och oberoende
  • genomfört mediestöd för journalistik i hela landet, samt för innovations- och utvecklingsstöd
  • låtit utreda ett nytt, förbättrat press- och mediestöd anpassat för det moderna medielandskapet
  • tillfälligt förstärkt stöd till media för att de skulle ha större möjlighet att klara annonstappet under pandemin.

Uppdaterades senast: