Gå till innehåll

Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och ger stöd för kommersiell journalistik i hela landet.

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media för en publicistisk mångfald och god journalistik i hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service, bland annat genom grundlagsskydd
  • att public service ska ha ett fortsatt brett utbud och spegla hela landet
  • att public service ska fortsätta att utveckla nya verksamheter för att nå medborgare som inte tar del av public services utbud idag
  • utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd för god journalistik i hela landet
  • införa en evenemangslista med förutbestämda OS, VM- och EM-tävlingar samt vissa kulturprogram som måste sändas i fria kanaler.

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift genom att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Sveriges Radio och Sveriges Television ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredningen om ett reformerat press- och mediestöd som presenterades i juni 2022. Vi delar i stort utredningens resultat och förslag som syftar till att ge ett teknikneutralt mediestöd som ska bidra till att det finns nyhetsmedier över hela landet.

Det här har vi gjort

  • moderniserat radio- och TV-avgiften för att säkra långsiktig finansiering och oberoende
  • genomfört mediestöd för journalistik i hela landet, samt för innovations- och utvecklingsstöd
  • låtit utreda ett nytt, förbättrat press- och mediestöd anpassat för det moderna medielandskapet
  • tillfälligt förstärkt stöd till media för att de skulle ha större möjlighet att klara annonstappet under pandemin.

Uppdaterades senast: