Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Frågor och svar om skatter och andra plånboksfrågor

Hur ser Socialdemokraterna egentligen på beredskapsskatten, ränteavdraget och ISK? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om skatter och andra aktuella plånboksfrågor.

Tänker ni återinföra fastighetsskatten?

Nej. Vi vill inte återinföra fastighetsskatten.

Vem ska betala beredskapsskatten?

Vi måste ha råd med både ett bra försvar och en trygg välfärd. Utbyggnaden av försvaret är ett omfattande åtagande som sträcker sig över flera decennier, därför måste finansieringen vara långsiktigt hållbar.

Exakt hur en beredskapsskatt ska utformas får vi återkomma till. Det är rimligt att de med väldigt höga inkomster bidrar mer. Men i det här tuffa ekonomiska läget vi befinner oss i nu är det inte läge för några stora skatteförändringar för vanligt folk.

Hur tänker ni kring amorteringskravet?

Många hushåll har det tufft just nu. Den svåra ekonomiska situationen med hög inflation och ekonomisk avmattning innebär att vi måste vara än mer försiktiga och ansvarsfulla med den ekonomiska politiken.

Regeringen har nyligen gett Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera bolånetak och amorteringskrav. Konsekvenserna av såväl högre räntor som ökade priser kan bli kännbara för svenska hushåll, inte minst för de med lägre inkomster och små ekonomiska marginaler. Finansinspektionen följer utvecklingen noggrant och har befogenhet att återigen utöka möjligheten till undantag från amorteringskravet. Redan idag finns möjlighet för bankerna att bevilja undantag från amorteringskravet vid särskilda skäl som sjukdom eller arbetslöshet.

Det är ändå viktigt att konstatera att amorteringskravet har tjänat Sverige väl. Hushållens skuldsättning är lägre idag än vad den annars skulle ha varit.

Vad är er uppfattning om ränteavdraget?

I dagens läge är det inte aktuellt att förändra förutsättningarna för ränteavdraget.

Hur ser ni på skatten på investeringssparkonto (ISK)?

Vi vill inte se några förändringar av skatten på ISK.

Vad är Socialdemokraternas viktigaste förslag som kan gynna hushållen nästa mandatperiod?

Rysslands olagliga invasion av Ukraina har skapat ett osäkert ekonomiskt läge och stigande priser i hela världen. Inflationen äter sig in i allas plånböcker.

Vi såg till att spara i ladorna under de goda åren och därför har nu Sverige starka statsfinanser, men det är ingen naturlag. Om politiska partier skulle bjuda över varandra med lånade pengar slutar det med högre bolåneräntor och ännu högre priser.

Det vi kan och bör göra är att till exempel minska på trycket på elpriserna genom en snabbt utbyggd elproduktion. Samtidigt behöver vi stötta de som drabbas hårdast av de höga priserna och de som redan innan hade små ekonomiska marginaler.

Därför höjer den socialdemokratiska regeringen garantipensionen för de fattigaste pensionärerna redan nu i augusti 2022 och förstärker även bostadsbidraget för de mest utsatta barnfamiljerna.

Regeringen har även föreslagit ett högkostnadsskydd mot höga elpriser för svenska hushåll och företag. Och vi socialdemokrater går till val på att permanenta höjningarna i a-kassan. Vi fortsätter naturligtvis att följa situationen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder.

Här är våra viktigaste redan aviserade förslag för nästa mandatperiod:

  • vi kommer fortsatt ta ansvar för svensk ekonomi
  • vi vill permanenta höjningarna i a-kassan
  • vi står upp för en trygg sjukförsäkring
  • nytt reseavdrag och högre ersättningsnivå
  • frysning av den så kallade reduktionsplikten
  • pausad BNP-indexering på bensin och diesel
  • högkostnadsskydd mot höga elpriser för hushåll och företag.

Uppdaterades senast: