Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Vuxenutbildning

Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter

Sverige ska vara ett tryggt land där människor genom hela livet kan utbilda sig för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter.

Socialdemokraterna vill

 • genomföra ett kraftigt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola och samtidigt investera i kvaliteten i utbildningen
 • att det ska gå att växa och växla under hela livet, i hela landet
 • att en ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på arbetsmarknaden skapas för att garantera återkommande kompetensutveckling för löntagarna
 • öka kvalitén på SFI så att invandrare snabbt kan lära sig svenska. Kontrollsystemet ska bli bättre och ett kommunalt språkansvar ska införas som förpliktigar kommunen att söka upp och motivera den som har rätt till SFI.
 • att en ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på arbetsmarknaden skapas för att garantera återkommande kompetensutveckling för löntagarna

Vuxenutbildningen ger möjlighet att växa och växla genom hela livet

Utbildning lönar sig. För den enskilde ger utbildning frihet och fler valmöjligheter. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. I vårt starka samhälle är utbildning inte längre något man får en gång som ung. Fler kommer sadla om och byta yrkesbana mitt i livet. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Vi behöver därför fortsätta satsa på vuxenutbildningen. Den är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. Även folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare till jobb eller studier.

För att utrikes födda snabbare ska kunna etablera sig i Sverige har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort en stor satsning på så kallade kombinationsutbildningar, där yrkesutbildning kombineras med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk.

Det här har vi gjort

 • infört ett nytt offentligt omställningsstudiestöd i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det kommer att bli möjligt för människor att studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år
 • infört kombinationsutbildningar för att öka möjligheten att studera svenska och utbilda sig till ett bristyrke
 • infört Rätt till Komvux så att alla kan komplettera sin utbildning
 • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola
 • förstärkt Komvux roll för kompetensförsörjning och integration genom ökad finansiering, förenklad betygsskala och prioritering av de med störst behov av utbildning
 • infört yrkespaket inom vuxenutbildningen
 • stärkt möjligheten till regionala yrkesvuxutbildningar
 • förbättrat studiemedlet så att fler vuxna ges möjlighet att studera. Från den 1 jan 2021 finansierar staten sju platser av tio och kommunerna tre
 • satsat på lärcentrum där den studerande erbjuds stöd från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande
 • satsat på språkträning hos anställda inom äldreomsorgen som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Uppdaterades senast: