Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

En ny riktning för Sverige 2030 är ett stort socialdemokratiskt arbete som utgår ifrån hur vårt land ser ut idag och hur vi skapar en ny riktning för Sverige med en stärkt samhällsgemenskap. Sverige är på så många sätt ett fantastiskt land, men det finns också stora samhällsproblem. Utsedda arbetsgrupper ska ta fram förslag och reformer i syfte att göra Sverige mer som Sverige – genom rättvisa, respekt och gemensamt ansvar.

En gång i tiden var vi världens mest rättvisa land. Ett land där vi tog gemensamt ansvar för varandra. Så är det inte längre. Globala trender som digitalisering, klimatförändringar, globalisering, stora migrationsströmmar, sammanflätningen av världens ekonomier och eroderingen av nationalstatens politiska gränser har förändrat levnadsvillkoren i Sverige och i världen.

Det märks ekonomiskt då klyftorna ökat i hela västvärlden, men snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Det märks demografiskt då landet haft Europas snabbaste urbanisering. En omfattande migration har inte mötts upp med tillräckliga åtgärder och har skapat en stark segregation. Det syns också politiskt där en tilltagande marknadisering har genomförts i stort sett i alla samhällssektorer. Det gemensamma har dragit sig tillbaka. Det är inte längre uppenbart att man kan lita på att det offentliga kommer leverera på medborgarnas förväntningar.

Socialdemokraterna har tillsatt elva arbetsgrupper som har fått i uppdrag att göra ett omfattande arbete med en uppdaterad samhällsanalys. Denna anlays ska ligga till grund för S politik och riktning för Sverige för 2030-talet. Arbetsgrupperna ska ta fram förslag och reformer för att skapa en ny samhällsgemenskap och detta ska genomsyras av rättvisa, respekt och gemensamt ansvar – för att Sverige ska bli mer som Sverige.

Första steget har varit att varje arbetsgrupp har dykt djupt in i samhällsproblemen och tagit fram en bred analys utifrån detta. Nästa steg är att identifiera de politiska reformer som krävs. Detta arbete ska också ligga till grund för den politik som medlemmarna beslutar om på Socialdemokraternas nästa kongress.

Läs om arbetet med ett nytt partiprogram här:

Socialdemokraterna tar fram ett nytt partiprogram till kongressen 2025.

Läs samhällsanalyserna här:

Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk

Arbetsgrupp: Lawen Redar, Maria Sayeler Behnam, Kristoffer Lindberg

De kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska stoppas

Arbetsgrupp: Teresa Carvalho, Ardalan Shekarabi, Fredrik Lundh Sammeli, Lisa Nåbo

En ung generation med framtidstro

Arbetsgrupp: Amalia Rud Pedersen, Josefine Helleday, Anton Hammar

Ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid

Arbetsgrupp: Mattias Vepsä, Lasse Johansson, Emma Fastesson Lindgren

Vi ska arbeta oss rikare - ökad produktivitet och höjt välstånd genom en ny arbetslinje

Arbetsgrupp: Björn Wiechel, Elsa Alm, Sara Kukka Salam

Ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla

Arbetsgrupp: Annika Strandhäll, Linda Palmetzhofer, Per-Olof Sjöö

Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället

Arbetsgrupp: Niklas Karlsson, Aida Birinxhiku, Mattias Tegner

Föregångslandet Sverige - världsledande industri, ökad elproduktion och mer billig el

Arbetsgrupp: Fredrik Olovsson, Marie Nilsson, Evelina Fahlesson, Joakim Sandell

Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet

Arbetsgrupp: Anna-Caren Sätherberg, Jytte Guteland, Peder Björk

Ökad samhällsgemenskap och rättvisa i en tid av extrem urbanisering

Arbetsgrupp: Lars Isacsson, Sofia Skönnbrink, Eva Ballovarre

Fler ska vilja arbeta i välfärden

Arbetsgrupp: My Alnebratt, Krister McCarthy, Marika Bjerstedt Hansen

Vilket Sverige vill du ha 2030?

Lantbruk

Vill du vara med och påverka är det bästa sättet att bli medlem. Men du kan också skicka in dina tankar till våra politiska arbetsgrupper med dina förslag för att stärka samhällsgemenskapen i Sverige.

Välj vilket område du har tankar kring och skicka in din analys eller ditt förslag för Sverige 2030.