Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Religiösa friskolor

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan

Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Därför vill vi förbjuda att nya religiösa friskolor etableras. Egentligen vill vi förbjuda dessa skolor helt och hållet, men eftersom det inte finns en majoritet för det i Riksdagen så inför vi istället tydligare krav och skärpta regler.

Socialdemokraterna vill

 • förbjuda religiösa friskolor.

Förslag för tydligare krav och skärpta regler för religiösa friskolor:

 • ett demokrativillkor införs i prövningen så att aktörer som förespråkar våld, diskriminering eller påverkan mot vårt demokratiska styrelseskick aldrig får driva skola
 • ett förslag om stopp för nya konfessionella friskolor har lagts fram

Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Skolan ska handla om kunskap och bildning – inte om religiös fostran. De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med skapelsemyter. Vi vet också att kopplingar förekommit mellan exempelvis skolverksamhet och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det är oacceptabelt.

I svensk skola ska alla barn vara fria att forma sin egen uppfattning och framtid. Ingen ska tvingas delta i konfessionella inslag eller nekas undervisning om exempelvis evolutionsteorin eller sex- och samlevnad.

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Samhället behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Det här har vi gjort

 • skärpt kraven på kontroll på att barn som inte vill delta i konfessionella inslag ska erbjudas andra aktiviteter
 • infört krav på att huvudmannen ska anmäla skolans inriktning till skolregistret.
 • presenterat ett lagförslag om att införa etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning
 • skärpt ägar- och ledningsprövningen med krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för den som vill bedriva skolverksamhet
 • förtydligat i läroplanen att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn och elever utifrån könstillhörighet och förtydligat ansvaret att arbeta för jämställdhet
 • infört ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.

Uppdaterades senast: