Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet

Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor och svenska folket ska kunna styra den välfärd som de är med och betalar för med sina skattepengar.

Vi vill:

  • Stoppa plundringen av välfärden. Svenska folkets skattepengar ska användas till välfärden, inte plockas ut som vinst. Välfärden ska styras av människors behov, inte av marknadens. Svensk skola ska prioritera barnens kunskaper, inte ägarnas vinster.
  • Förbättra villkoren för välfärdens medarbetare. Alla som jobbar i skola, vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor, bra löner och en pension som går att leva på.
  • Höja kvaliteten i välfärden. Skola, vård och omsorg ska ha fler anställda, så att elever lär sig mer, vårdköerna blir kortare och äldres trygghet ökar.

Våra skattepengar ska inte gå till vinstjakt

Våra skattepengar ska gå till barnens skola, till vården och omsorgen.

Vår plan för att skapa en trygg pension

Den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara 70 procent av slutlönen.

Kortare väntetider i vården

Vi gör det genom att ge vård efter behov – inte plånbok.

En lärorik förskola för alla barn

Barngrupperna ska minska så att personalen får tid att se varje barn.

Ordning och reda i skolan för alla barn

Det starka samhället börjar i skolan. Vi vill ha en skola i världsklass igen.

En tryggare äldreomsorg

En tryggare äldreomsorg börjar med personalen.

Hela vår politik A till Ö